SẢN PHẨM

Khay trong suốt (Clarity)

Khay trong suốt (Clarity)
  • gieo hạt
  • hoa
  • rau

Khay gieo mạ

Khay gieo mạ
  • gieo hạt
  • Lúa

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)
  • gieo hạt
  • hoa
  • rau

LIÊN HỆ

Khi cần đặt hàng hay
tư vấn về thông tin sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GỬI PHẢN HỒI