LIÊN HỆ

Quý khách điền thông tin vào mẫu dưới đây và bấm nút [xác nhận].
Sau đó, nhân viên công ty sẽ liên lạc với quý khách để xác nhận thông tin.

Leave this empty:

Họ và tên*Bắt buộc
Tên công ty
TEL
Mail*Bắt buộc
Nội dung liên hệ*Bắt buộc

[Về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng]
Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho bên thứ 3 mà không được sự cho phép của quý khách.
Có trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ không dùng cho bất kì mục đích nào khác.
Và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp quản lí phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách.

Trường hợp mẫu thông tin trên không gửi đi được,
hãy gửi mail với các mục thông tin cần thiết đến địa chỉ sau: