SẢN PHẨM

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)

TOKAI POT 7.5cm (Link Pots)

32.2㎝×51.6㎝×6.8㎝, 40 chậu

TOKAI POT 10.5cm (Link Pots)

38.0㎝×47.0㎝×8.8㎝, 20 chậu

Tải xuống tờ rơi

NỔI BẬT

LIÊN HỆ

Khi cần đặt hàng hay
tư vấn về thông tin sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GỬI PHẢN HỒI