SẢN PHẨM

Bàn chông đẩy bầu

Bàn chông đẩy bầu
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

Chậu TO (Màu)

Chậu TO (Màu)
 • hoa
 • rau

Chậu TO

Chậu TO
 • hoa
 • rau

Khay trong suốt (Clarity)

Khay trong suốt (Clarity)
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

Khay TOKAI

Khay TOKAI
 • hoa
 • rau

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

Chậu TOKAI

Chậu TOKAI
 • hoa
 • rau

LIÊN HỆ

Khi cần đặt hàng hay
tư vấn về thông tin sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GỬI PHẢN HỒI