slide 01

"Mong muốn thay đổi tình trạng nông nghiệp Việt Nam".
Sản phẩm của TOKAI sẽ tạo ra nền nông nghiệp an toàn và năng suất cao.

We hope to change Vietnamese agriculture.
TOKAI products will bring
safety and efficient agricultural production.

slide 02

"Mong muốn thay đổi tình trạng nông nghiệp Việt Nam".
Sản phẩm của TOKAI sẽ tạo ra nền nông nghiệp an toàn và năng suất cao.

We hope to change Vietnamese agriculture.
TOKAI products will bring
safety and efficient agricultural production.

slide 03

"Mong muốn thay đổi tình trạng nông nghiệp Việt Nam".
Sản phẩm của TOKAI sẽ tạo ra nền nông nghiệp an toàn và năng suất cao.

We hope to change Vietnamese agriculture.
TOKAI products will bring
safety and efficient agricultural production.

slide 04

"Mong muốn thay đổi tình trạng nông nghiệp Việt Nam".
Sản phẩm của TOKAI sẽ tạo ra nền nông nghiệp an toàn và năng suất cao.

We hope to change Vietnamese agriculture.
TOKAI products will bring
safety and efficient agricultural production.

Từ Nhật Bản, TOKAI đến Việt Nam với suy nghĩ, mong muốn nền nông nghiệp Việt Nam "có thể trồng trọt với ít thuốc trừ sâu hơn", "có nền nông nghiệp năng suất cao cho sản lượng dồi dào". TOKAI sẽ vận dụng những kĩ thuật đã được chứng nhận tại Nhật để hỗ trợ Quý khách, giúp nông nghiệp Việt Nam có thể dùng lượng thuốc trừ sâu thấp vẫn sản xuất hiệu quả với
sản lượng dồi dào.

GIỚI THIỆU

 • Sản phẩm có tính năng
  và chất lượng cao
 • Với thành tích là
  được lựa chọn bởi
  500 công ty
 • Đã được ủng hộ
  50 năm nay
SEE MORE

SẢN PHẨM

Chậu TOKAI

Chậu TOKAI
 • hoa
 • rau

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

Khay TOKAI

Khay TOKAI
 • hoa
 • rau

Khay gieo mạ

Khay gieo mạ
 • gieo hạt
 • Lúa
SEE MORE

LIÊN HỆ

Khi cần đặt hàng hay
tư vấn về thông tin sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GỬI PHẢN HỒI