SẢN PHẨM

Chậu TOKAI

Chậu TOKAI
 • hoa
 • rau

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)

CHẬU TOKAI LIỀN (LINK POTS)
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

Khay TOKAI

Khay TOKAI
 • hoa
 • rau

Khay gieo mạ

Khay gieo mạ
 • gieo hạt
 • Lúa

Khay trong suốt (Clarity)

Khay trong suốt (Clarity)
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

Chậu TO

Chậu TO
 • hoa
 • rau

Chậu TO (Màu)

Chậu TO (Màu)
 • hoa
 • rau

Bàn chông đẩy bầu

Bàn chông đẩy bầu
 • gieo hạt
 • hoa
 • rau

BẠT PHỦ CHỐNG CỎ

BẠT PHỦ CHỐNG CỎ

LIÊN HỆ

Khi cần đặt hàng hay
tư vấn về thông tin sản phẩm,
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GỬI PHẢN HỒI